Życie Uniwersyteckie Nr 12/2007

Spis treści
4-7 } wydarzenia
• • Kalendarium
• • Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Kopcewiczu,
1934-2007
• • Politologów wyprawy naukowe
8 } jubileusz
• • Edwardowi PrzeBalcerzanowi na 70-lecie
9 } doœwiadczenia
• • W szerszej perspektywie
10 } na przyk³ad chemicy
• • Alians nauki z gospodark¹
11 } po Festiwalu
• • Roztañczone Gniezno
12 } elity
• • Ze stypendium za ocean
• • Dwaj nowi mistrzowie
14-17 } wigilia
• • Wigilia na antypodach
• • Wigilie w Wielkopolsce
18-19 } pokolenia
• • Kobieta – matka – naukowiec
20-21 } kultura
• • Festiwalowy róg obfitoœci
2, 22-23 } Gniezno - Humañ
• • Kadry dla Europy
• • Na Wschodzie bez zmian?
24 } kultura
• • Aula koncertowa
25-27 } na sportowo
• • Nadal w czo³ówce
• • Zawody p³ywackie
o puchar Rektora UAM
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF