Życie Uniwersyteckie Nr 11/2015

Spis treści
Wy
darzenia
4 | Krótko
Historycy wojskowości
we Lwowie
PomyśL o Uam
5 | zróbmy razem twórczy zamęt
Z prof. Andrzejem Lesickim,
prorektorem UAM,
ro
zm
awia Jolanta Lenartowicz
Wy
różnienia i Honory
6 | Honorowy doktor
od „słyszenia”
Wy
darzenia
7 | Warsztaty mediacji
dla praktyków
Lingwistyka stosowana:
doświadczenia i perspektywy
Badania i LaUreaci
8 | „noble” owocują jesienią
Wy
różnieni młodzi Uczeni
10 | Stypendyści Fundacji Uam
na rok 2015/2016
Stypendia dla studentów
z Ukrainy
Wy
różnieni młodzi Uczeni
12 | Badaczka młodych gwiazd i...
Z dr Agatą Karską rozmawia
Ma
ria
Rybicka
Wy
różnieni młodzi Uczeni
14 | ... i odwrócony matematyk
Z prof. Piotrem Śniadym
ro
zm
awia Maria Rybicka
reKrUtacja
16 | jak studenta
dopasować do uczelni
Z prof. Zbigniewem
Pila
rczykie
m, prorektorem UAM,
ro
zm
awia Jolanta Lenartowicz
Wy
PraWy
17 | Przeprowadzka w lodach
aBSoLWenci
18 | Paragrafy i nuty
naSz UniWerSytet
19 | Bezpieczniejsze przejścia
dla pieszych
naSz UniWerSytet
20 | meteor stawia na słowo
VerBa Sacra
21 | Karmelitańskie święto
Podróże
22 | Uazęga Fiedlerów
naSz UniWerSytet
23 | Uniwersytet przyszłości
Promocja
24 | co czeka w Parku
200 Lat minęło
26 | ład wiedeński
a europejska wspólnota
SzKoLenia
27 | centrum edukacyjne
Biblioteki Uniwersyteckiej
z KSiążKą W SaLonie
28 | Książki – nie tylko naukowe
– w collegium maius
KULtUra
29 | aula koncertowa
niedźWiedź niezWyKły
30 | Wojenny szlak kaprala Wojtka
na SPortoWo
31 | Uam silny również
w sztukach walki
naSz UniWerSytet
32 | Stany chwilowe
w „labiryncie”
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF