Życie Uniwersyteckie Nr 11/2011

Spis treści
4 | WYDARZENIA
● Kalendarium
6 | WYDARZENIA
● Doktoranci uczyli się
i wypoczywali
● Tajemnice codzienności
7 | FILM
● Nie mamy tu miasta trwałego
8-9 | WYDARZENIA
● Sąsiedztwo w karykaturze
● Polonicum zaprasza na wystawy
● Polska rządzi Europą
● Hyde Park muzułmański
10 | WYDARZENIA
● Kultura, media, etyka
● Liberalizm a wojna
11 | SPOTKANIA
● Nowe migracje w nowej Rosji
●Przeciwkonarkotykomidopalaczom
12-13 | JUBILEUSZOWO
● Przyszłość na przeszłości oparta
14-18 | USTAWA I MY
W numerze informacje dotyczące:
◗ nowego Statutu UAM, opracowane przez prof. Krzysztofa Krasowskiego, prorektora UAM;
◗ nowych zasad dotyczących uzyskiwania stopni i tytułów naukowych, przygotowane przez prof.
Jacka Witkosia, prorektora UAM;
◗ kwestie związane z przyznawaniem stypendium habilitacyjnego
oraz dodatkowego zatrudnienia
nauczycieli akademickich, opracowane przez prof. Andrzeja
Lesickiego.
19 | RÓŻNE DROGI
ROZWOJU
● To całkiem inna historia
Z prof. Edwardem Wangiem
rozmawia Maria Rybicka
20 | ŚWIATOWY KONGRES
● Dziesięć drzew dla hebraisty
21 | NASZ UNIWERSYTET
● Nowy nagrobek twórcy UAM
22 | JEDYNY TAKI
NA ŚWIECIE
● Park mój widzę ogromny...
23 | NASZ UNIWERSYTET
● Etnolodzy
na żuławskim strychu
24 | MOIM ZDANIEM
● O aferze na UAM
List otwarty do Senatu
i społeczności Uniwersytetu
imienia Adama Mickiewicza
w Poznaniu
25 | NASZ UNIWERSYTET
● Studenci wyróżnieni
26-27 | NA EDUKACYJNEJ
ŚCIEŻCE
● Studia nasze nie-codzienne
● Zaocznym łatwiej? Trudniej?
28-29 | MUZYKA
● Wieniawski w spódnicy
● Aula koncertowa
30-31 NA SPORTOWO
● Sukcesy sportowców UAM
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF