Życie Uniwersyteckie Nr 10/2014

Spis treści
4 -8 | INAUGURACJA UAM 2014/2015 ● Przed nami głębokie zmiany 9 | PALMY WYRÓŻNIAJĄCE ● Zawsze twórczy i skrupulatny 10-11 | WYRÓŻNIENIA ● Z dobrych – najlepsi ● Studenckie laury ● I piłka, i chemia 12 | NASZ UNIWERSYTET ● List na inaugurację 13-16 | WYKŁAD INAUGURACYJNY ● Prof. Józef Tomasz Pokrzywniak 18 | PIERWSZOROCZNIACY ● Chcą studiować na UAM 19 | WIELKIE WYDARZENIA ● Naukowy świat w Poznaniu 20 | Z NAJWYŻSZĄ POPRAWNOŚCIĄ ● Tłumaczenie z certyfikatem 21 | Z NAJWYŻSZĄ POPRAWNOŚCIĄ ● Nauka z Fulbrightem 22 – 24 NAUKA NA SCENACH ● Noc pełna wrażeń ● Eksperyment w rękach uczniów 25 | STAŻE ZBLIŻAJĄ ● Po doktorat do Poznania 26 – 27 | Z KSIĄŻKĄ ● Książka drukowana ma się dobrze ● Z akademickiego podwórka 28 – 29 | WYDARZENIA ● Krótko ● V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów w Poznaniu ● Sukces młodego geologa 30 – 31 | NASZ UNIWERSYTET ● Sympozjum Interlingwistyczne po raz trzeci na UAM ● Trzeci wymiar historii (i) sztuki 32 | NASZ UNIWERSYTET ● O antropologii krajobrazu ● MOTEK czyli o ekolingwistyce 33 | WOLONTARIUSZE ● Lekcje w Tanzanii 34 – 35 | WYDARZENIA ● Gorączkowa cisza przed burzą ● W rytmie POLONEZA ● W poznańskim gaju Akademosa ● Flesz
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF