Życie Uniwersyteckie Nr 10/2011

Spis treści
4 | WYDARZENIA
 Kalendarium
6 | WYDARZENIA
 Odkrycie krystalografów UAM
 Konferencja Grupy Santander
 Nowi czonkowie Polskiej
Akademii Umiejtnoci
 Bogdan Marciniec
zotym medalist
Uniwersytetu Wrocawskiego
7 | WYDARZENIA
 Stypendia naukowe Rektora
 UAM dla profesorów tytularnych
8 | WYDARZENIA
 Pamitano o ogrodach
 Nowe ycie paacu w Gutowach
9 | WYDARZENIA
 Po optymizm na WNPiD
10 | WYDARZENIA
 „Byleby Irenka mówia
po polsku…”
 U nas nadal si krci
 Medycy i akustycy
11 | Z NOWYM PRAWEM
 Rok zmian
12-17 | INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO 2011/2012
 „Uniwersytet promienieje
dostojestwem”
 Przemówienie
inauguracyjne 2011/2012
 Palmy Uniwersyteckie
dla prof. Jerzego Kmity
 Medale dla wybitnych
18-21 | WYKAD INAUGURACYJNY
 Promodernizacyjna misja
uniwersytetu
22-23 | MY I WIAT
 Rosyjskie lato na UAM
 Medal dla prof. Aleksandra
Smirnowa
 Na granicy
24 | NA TOPIE
 Po pierwsze Stanford
25 | MY I WIAT
 Erasmus, czyli w tyglu
kulturowym Europy
26-27 | NASZ UNIWERSYTET
 Dzie Jzyków
 6 000 drzwi do kariery
28 | POD LUP
 Obserwowanie kultury
29 | KSZTATOWANIE
RODOWISKA
 Hydrogeologów
najazd na erków
 Kultura muzyczna
– w wietle bada
30 | NASZ UNIWERSYTET
 Ksiga Sdziów
 Miosz od Wschodu
do Zachodu
31 | NASZ UNIWERSYTET
 Brz dla tenisistów UAM
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF