Życie Uniwersyteckie Nr 1/2016

Spis treści
WydARzeniA
4 | Krótko
5 | złoty pociąg w niebieskich pudłach Antoni z napachania
6 | Anglistyczne 50-lecie Język na uwadze
MUltiMediA
7 | laboratorium przy owalnym stole... nA KAdencJę 2016-2020
8 | nadchodzi czas wyborów Z prof. Grzegorzem Schroederem, przewodniczącym komisji wyborczej UAM, rozmawia Magda Ziółek zAPAlAł innych
10 | zawsze w górę… PytAniA ostAteczne
12 | stąd do wieczności nAsz UniWeRsytet
13 | inQbator PPnt wśród 10 najlepszych na świecie edUKAcJA bez gRAnic
14 | studia dla uchodźców etyczne KsztAłcenie
15 | compostela: warsztaty z... uczciwości nAsi AbsolWenci
16 | słowik na Uniwersytecie bAWMy się
18 | niech żyje bal!
KoMUniKAcJA
20 | ltc – dwadzieścia lat inżynierii językowej niePAMięć WoJny
21 | dom otwarty/dom zamknięty PieRWszA tAKA W Polsce
22 | halo! tu telewizja UAM Z dr. Stefanem Habryło rozmawia Jolanta Lenartowicz zgółKi „tRAKtAt o szczęściU”
24 | odchodzę tylko o krok
MUzyKA
25 | Aula koncertowa ostAńce PRóśb
26 | śladem norweskich kościołów nAsz UniWeRsytet
27 | Polacy i niemcy w europie integRAcJe
28 | gostyniacy są wśród nas
PRoMocJA
30 | Pełne potencjału pomysły, międzynarodowe zespoły i pieniądze na rozkręcenie biznesu! nA sPoRtoWo
31 | Futsalistki UAM zdobyły srebro w Anglii
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF