Życie Uniwersyteckie Nr 1/2010

Spis treści
WYDARZENIA
4 | Kalendarium
5 | Nominacje profesorskie
6 | Collegium Geographicum
– dla pamięci prof. Stanisława Pawłowskiego
7 |Rycerski Order dla prof. Stefana Jurgi
Ignorantia iuris nocet
– czyli o projekcie „Prawo na co dzień”
8 | Otwarcie sali multimedialnej
w Instytucie Kultury Europejskiej
Fenomen Ducha Europy
9 | Badania w dwunarodowych tandemach
SPOTKANIE MŁODYCH
10 | „Taizé” jest… wszędzie
MY I ŚWIAT
12 | UAM i międzynarodowa przestrzeń
Z prof. Jackiem Witkosiem
rozmawia Jolanta Lenartowicz
14 | Być obcokrajowcem na UAM
Rozmowa z pracownikami Wydziału Neofilologii UAM,
mgr. Michealem Farrisem i mgr. Jo Sterckxem
DOKTORANCI
16 | „Nie ma w Poznaniu rzeczy niemożliwych”
NASZ UNIWERSYTET
18 | W 21 lat po otwarciu poznańskiej lituanistyki
KULTURA
21 | Aula koncertowa
NASZ UNIWERSYTET
22 | Uniwersytecki LipDub podbija Internet
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF